Mental & Emotionel styrke
Autentisk Manifestation
Stærkt Lederskab

Jeg har gennem mine år som professionel sanger arbejdet med mennesker, som ønskede at lære deres stemme at kende. Det har været og er stadig en utrolig spændende rejse for mig at ”åbne stemmer”. Hvert menneske bærer på en unik tone, som lever, når vi taler, griner, græder, holder tale og meget mere. Tonen i os er foranderlig, og vi bruger den forskelligt, alt efter hvilken kontekst vi er i, og hvem vi henvender os til. Det sker ofte, uden vi tænker over det i det daglige.

Vores tone bliver til gennem et åndedræt. Derfor må vi lære åndedrættet at kende og styrke det.

Et sundt og levende åndedræt er afgørende for vores trivsel og vores evne til at interagere i verden, fordi vejrtrækningen bygger bro mellem stille væren og det skabende kreative i os

Når vi åbner vores tone i et balanceret åndedræt, kommer vi tilbage til nuet og hjem i os selv. Herfra kan vi opleve og tillade vores tanker, følelser og stemninger at strømme gennem os, uden at vi nødvendigvis lader os føre af dem. I stedet kan vi lade strømningerne i os blive til selvindsigt, som er med til at styrke et sundt autentisk lederskab privat såvel som professionelt.

– Katrine Madsen

Workshop én til én eller i gruppe.

Hvad enten du er leder, mellemleder, ansat eller privatperson, vil udgangspunktet for vores rejse ind i stemme og åndedræt tage afsæt i BVI-metodens tre trin:

Balancering af åndedræt

Vi kender alle til det at være fordybet i noget og pludselig føle trang til at sukke dybt. Sukket er i sin essens åndedrættes stille kommunikation til krop, sind og tanke om at genvinde balance. Resultatet af et øjebliks suk kan skabe grobund for efterfølgende kreativitet, flow og fornyet nærvær. Åndedrættet afspejler vores oplevelse af øjeblikket på samme vis, som et sundt og levende åndedræt understøtter oplevelsen og udkommet af øjeblikket.

Voice toning

Da BVI-metoden henvender sig til alle, der interesserer sig for selvudvikling, er målsætningen her at finde hjem i vores stemme, så det, vi udtrykker, er i overensstemmelse med det, vi har på hjerte. Når vores stemme klinger frit, opleves den rig. Når stemmen er anspændt og presset, opleves den fattig. Så stemmen er som åndedrættet en indikator på, hvordan vi forholder os til os selv og omverdenen. Gennem øvelser og afspænding finder vi ind til stemmens og dermed også kroppens naturlige flow.

Indlytning

Her træner vi vores evne til at få øje på, opleve og tillade vores tanker, følelser og stemninger at strømme igennem os, uden at vi nødvendigvis lader os føre af dem. Indlytning kan opleves som et stille ikkedømmende nærvær. Når vi er åbne for nuet, som det viser sig, styrker vi vores evne til at kunne handle i overensstemmelse med øjeblikket, som igen medfører en styrket oplevelse af frihed, autentisk nærvær og flow.

Målgruppe

BVI-metoden henvender sig til privatpersoner, organisationer, virksomheder og kreative arbejdsfælleskaber, som sætter psykisk sundhed højt, og til ledere, som ønsker at styrke og forfine menneskelige kvaliteter som opmærksomhed, indlevelse, fintfølende nærvær, rummelighed, autenticitet samt mental og emotionel styrke.

Anbefalinger

Med Katrines hjælp har jeg udviklet mig mod mere overskud og ro til at udtrykke mig nærværende, noget jeg bedst kan beskrive som en følelse af kreativ frihed. Den øgede kontrol med stemmen har ikke overraskende haft positiv indflydelse på hvordan jeg kommunikerer og den effekt jeg oplever, ligesom bedre forbindelse til krop og åndedræt hjælper mig med at holde ro og overblik i udfordrende situationer.

Trine Frydensberg,
Afdelingsleder enzymproduktion Novozymes A/S

Allerede efter min første sangtime med Katrine forstod jeg, hvordan jeg kan anvende hendes tilgang til vejrtrækningen ikke bare til at forbedre min sangteknik og mit udtryk, men også i mit lederskab. Her kan jeg benytte øvelserne med den dybe vejrtrækning og erkendelsen af, at jeg kan bestemme, hvornår jeg holder pauser, og hvordan jeg bruger vejrtrækningen, som redskab til at finde ro og balance i de vanskelige samtaler og udfordrende præsentationer.

Hanne Weywardt,
Chef for juridisk rådgivning i Central Office og global IP, Carlsberg Breweries A/S

Katrine is an authentic, perceptive and holistic vocal master who facilitates learning through collaboration rather than instruction. Her voice toning techniques quickly put you in touch with your most natural, centered and powerful voice granting previously unknown degrees of freedom. Focusing on my breath, body and movement has given me better resonance and flow. 

Desirée Kerr,
Head of Internal Communications at Trustpilot

I  Katrine Madsens sangundervisning undersøgte jeg min egen stemme og øvede mig i at stå ved den. Det var muligt, fordi Katrine selv i skrøbelige situationer formår at holde hånden under sine elever på en måde som kun få kan. Jeg ville aldrig have været undervisningen foruden.

Christian Deichmann, Uddannet sangskriver fra Det Jyske Musikkonservatorium

CV 

Katrine Madsen

Voice – Body & Mind coach. 

Mangeårigt kunstnerisk virke som sanger og komponist.

Mangeårigt sangpædagogisk virke.

Grundlægger af BVI-metoden.

Solist-Diplomuddannelse v. Det Jyske Musikkonservatorium I Sang & Komposition.

Gradueret Emotions Fokuseret Psykoterapeut v. EFT-Instituttet. 

STORE